Bitten Larsen
Psykolog

GDPR

PSYKOLOG I KØGE

Privatlivspolitik:

I forbindelse med dit samtaleforløb hos mig er jeg som dataansvarlig ifølge ”Psykologloven” og ”Bekendtgørelsen om ordnede optegnelser for psykologer” lovgivningsmæssigt forpligtet til at indsamle og registrere en række personoplysninger om dig. De personoplysninger, som jeg indsamler og registrerer, er indhentet fra dig. Hvis din behandling er begyndt ved en henvisning fra samarbejdspartner indhentes oplysninger også fra denne.
Jeg har tavshedspligt og de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives ikke uden for min praksis, med mindre, at du har givet mig dit samtykke.
Visse oplysninger anvendes til afregningsformål, hvis det er påkrævet for at kunne gennemføre en betaling af din behandling i min praksis. Det kan f.eks. være cpr.nr. i forbindelse med afregning ved sundhedsforsikring.
Ifølge Psykologloven har jeg pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år, efter din behandling er afsluttet, og jeg har pligt til at slette din journal efter 5 år. Oplysninger om dig til brug for afregningsmæssige formål opbevares så længe, at det er relevant og påkrævet af hensyn til afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformå registreres på grundlag af artikel 6, stk 1, litra b og f i persondataforordningen.
Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som registreres og behandles om dig. Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan jeg lave en tilføjelse med dine kommentarer i din journal.
Ønsker du at klage over behandlingen kan du rette henvendelse til Psykolog Bitten Larsen.

Utilsigtede hændelser

Du har mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse i min klinik via linket: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Jeg hjælper dig gerne med at lave en indrapportering, både hvis hændelsen har fundet sted i min klinik eller, hvis den har fundet sted i andet regi.