Bitten Larsen
Psykolog

Henvisning

PSYKOLOG I KØGE

Lægehenvisning

Hvis du via din læge har fået en henvisning til psykolog tilknyttet den offentlige sygesikring, har du mulighed for at få dækket godt halvdelen af udgifterne til 12 psykologsamtaler. For individuelle samtaler er egenbetalingen pr. session på ca. 45-50 minutter kr. 449,18 for forsamtale og kr. 374,54 for de efterfølgende samtaler. Priserne justeres hvert år i april og oktober måned.
Unge med henvisning til behandling af angst eller depression og som er mellem fra 18 til og med 24 år får dækket hele udgiften til psykologhjælp. Dog skal den unge ved sent afbud eller udeblivelse selv betale, hvad der svarer til den almindelige egenbetaling ved samtaler på lægehenvisning.
Du kan med en lægelig henvisning til psykologhjælp få tilskud, hvis du tilhører en af følgende grupper:
Det gælder for 1-8, at den udløsende hændelse skal være sket indenfor de foregående 12 måneder. Henvisningen fra lægen skal være psykologen i hænde senest tre måneder efter den er lavet.
Det er din alment praktiserende læge, som skønner, om du er berettiget til en lægelig henvisning. Læs mere om lægelig henvisning til psykologhjælp ved at klikke på dette link.